Duurzaam verwarmen

Een bijdrage leveren aan de verbetering van het milieu

Verspeek Houtbriketten wil graag een bijdrage leveren aan de verbetering van milieu, klimaat en de dreigende uitputting van onze grondstoffen. Onze doelstelling is een efficiënt en verantwoord gebruik van een onuitputtelijke grondstof namelijk hout. Mits verantwoord beheerd, is het bos een onuitputtelijke bron van hout. Tegelijkertijd vervult het ook een rol als thuis voor planten en dieren en vormt het bos als geheel een zelfregulerend ecosysteem.

keurmerken

Geen uitstoot van broeikasgassen

Houtpellets hebben ten opzichte van fossiele brandstoffen veel voordelen voor onze omgeving. Onze pellets bevatten geen toevoegingen zoals lijmresten, zwavel of zware metalen. Bij de verbranding komt dan ook alleen CO2 vrij wat weer opgenomen wordt door de bomen tijdens hun groei. Broeikasgassen komen niet vrij zoals bij verbranding van fossiele brandstoffen. De as die na verbranding overblijft hoort zeker niet thuis in de vuilnisbak. Voor een natuurlijke bemesting strooit u deze uit in uw tuin!

duurzaam

Verpakking

De verpakking waar de pellets in verpakt zijn is gemaakt uit gerecycled plastic. Gooi dit plastic niet in de kachel maar bij het afvalplastic zodat het opnieuw gerecycled kan worden.